Huddinge Höstspel

Huddinge höstspel är vår nyaste juniortävling som i mångt och mycket är en kopia på Huddinge Open men förlagd på höstterminen med den skillnaden att klassindelningen är flickor och pojkar 12, 14 och 16 år.