Klubben

Vision, mål och stadgar

Huddinge tennisklubbs vision är att vara en ledande tennisklubb i region Stockholm. Med fokus på:

  • stark klubbkänsla och högt engagemang,
  • instruktions- och tävlingsverksamhet för medlemmar på alla nivåer,
  • en modern och välkomnande anläggning.

Verksamhetsidé – ”Tennis på din nivå” innebär att alla, från juniorer till veteran skall, oavsett spelstyrka känna sig hemma och ha möjlighet att utvecklas i klubben, såväl motions- som tävlingsspelande och möjliggörande för elitsatsning.

Verksamhetsplan

Verksamhetsplanen för Huddinge tennisklubb finns att läsa här

Stadgar

Stadgar för Huddinge Tennisklubb finns att läsa här